Het bestuur werkt conform de statuten van de vereniging. De vereniging heeft het doel de belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op het leveren van grootkeukenapparatuur. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur bestaat uit de volgende leden:

Uwe Reimer
Gram Nederland B.V.
Voorzitter NVLG

Harro Moens
Veld Koeltechniek BV
Algemeen bestuurslid (voorzitter PR commissie)

Martin van Rossum
Woertman Nederland B.V.
Algemeen bestuurslid

Bart Jasperse
Meiko Nederland B.V.
Algemeen bestuurslid

Jent de Vries
Electrolux Professional B.V.
Algemeen bestuurslid