Uwe Reimer

Laatste ALV van Uwe Reimer als voorzitter

Op de recente algemene ledenvergadering waarbij Uwe Reimer de laatste keer officieel als bestuursvoorzitter optrad zijn de leden op emotionele wijze bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen en de door hen verstrekte input in de afgelopen tien jaar. Daarbij benadrukte hij dat de vereniging dringend vers bloed nodig heeft. ‘Want het gaat niet om de persoon van de voorzitter, het is de vereniging die centraal staat. Het toekomstbestendig maken van de NVLG is steeds weer het uitgangspunt.’

Na een volgens Reimer interessante rondleiding bij Coolrec –  de afvalverwerker van koel- en vriesapparatuur – volgde een lunch bij Villa Augustus. Het officiële gedeelte van de ledenvergadering. begon aan verschillende thematafels waar uitvoerig werd gediscussieerd over verschillende onderwerpen als het nieuwe lidmaatschapsmodel, keurmerk, de brancheopleiding en het invullen van de database in relatie tot de milieuprestatie van gebouwen.

Reimer. ‘Vervolgens heeft de Stichting Recycling financiële verantwoording afgelegd over de gang van zaken tot nu toe. Leden die nog niet betaald hadden,werden daar op aangesproken en zij die nog geen lid zijn, werden verzocht zich zo snel mogelijk bij de stichting aan te sluiten. Want… de stichting heeft dringend een kasstroom nodig om de volgende noodzakelijke stappen te zetten zoals de ontwikkeling van verschillende communicatiemiddelen.’

Lidmaatschapsmodel

Ook werden de uitkomsten van het onderzoek naar het nieuwe lidmaatschapsmodel gepresenteerd. ‘Dat wordt nog een moeilijk dossier. Het gaat er immers om tegemoet te komen aan de individuele wensen van ieder lidbedrijf. In de bestuursvergadering van september aanstaande zal er hierover een definitief besluit worden genomen’, aldus Reimer.

Daarnaast volgde er uitleg omtrent de stand van zaken in het dossier van de geschillencommissie in samenhang met de kwaliteitscriteria en de mogelijke samenwerking met de NVKL hierin.

Tot slot was er de mededeling dat de NVLG het jaar 2016 positief heeft afgesloten en werd de jaarrekening goedgekeurd. Waar Uwe Reimer aan toevoegde dat hij voortaan als nieuw lid van de kascommissie beschikbaar is. Ook zal de (oud-) voorzitter nog op andere fronten te zien zijn als ambassadeur van de NVLG. Zo is hij recent benoemd tot jurylid van de Innovation Award van de Horecava.

Afvalstroom

Evenals Reimer omschrijft ook bestuurslid en vicevoorzitter Harro Moens de ALV als een nuttige en efficiënte vergadering. Ten aanzien van de rondleiding bij Coolrec zegt Moens: ‘Die rondleiding heeft ervoor gezorgd dat bij iedereen het besef is doordrongen dat we als branche een enorme afvalstroom genereren en dat het verstandig is dat dit op een professionele manier wordt gescheiden, gezuiverd en klaargemaakt voor hergebruik. Iedereen heeft met eigen ogen kunnen zien dat er binnen het recycling-traject geen concessies worden gedaan aan kwaliteit.

Drie secties

Wat betreft het nieuwe lidmaatschapmodel zegt Moens tijdens de ALV weer te hebben gemerkt dat er onder de leden een sterke behoefte bestaat aan een andere structuur. ‘We moeten door middel van fragmentatie uitkomen op verschillende secties waarin gelijkgestemden elkaar tegemoet kunnen komen. Zo kunnen we als professionele branchevereniging voor ieder wat wils bieden. Aan ons als bestuur de taak daar de lijn voor uit te zetten’, zo zegt Moens die daar aan toevoegt blij te zijn met de benoeming en de goedkeuring van de leden van het nieuwe bestuurslid Bas van Montfoort.

Netwerken

Ten aanzien van de uitnodiging voor het komende lustrum op 27 september heeft Moens de aanwezigen lidbedrijven geïnformeerd over het feit dat er naast de viering van dit bijzonder en heuglijk feit ook belangrijke informatie zal worden gedeeld en  dat de aanwezigheid van directies en MT-leden zeer op prijs wordt gesteld. Leuke bijkomstigheid is dat hun partners hiervoor ook zijn uitgenodigd om de dag nog mooier te maken. Over aanwezigheid merkt hij op het te betreuren dat de afsluitende netwerkborrel  van de ALV zo gering werd bezocht. ‘En dat terwijl de leden eerder hebben aangegeven het heel belangrijk te vinden om in een ongedwongen sfeer met elkaar te kunnen (bij)praten. Profiteer daar dan ook van als dat door de vereniging wordt gefaciliteerd ’, zo besluit Moens.