Lidmaatschap

Algemeen

De NVLG behartigt al 44 jaar de belangen van haar leden; leveranciers in de grootkeukenbranche. Zij zorgt ervoor dat haar leden succesvol kunnen ondernemen. Fungeert als spreekbuis voor de branche en komt bij overheid, politiek en maatschappelijke organisaties op voor haar leden. Via haar netwerk bevordert de NVLG vergroting en uitwisseling van kennis. Bovendien werkt de NVLG aan duurzaam ondernemen op het gebied van inkopen en productinnovaties. Zo versterkt de NVLG de positie van haar leden in de markt.

Vormen van lidmaatschap

NVLG lid
Er zijn verschillende lidmaatschapsvormen mogelijk, afhankelijk van de positie van het bedrijf in de markt. Bedrijven die als grootkeukenleverancier actief zijn op de Nederlandse markt kunnen NVLG -lid worden. Het betreffende bedrijf moet dan wel aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen. Deze voorwaarden kunt hier downloaden of treft u in het inschrijfformulier links op uw scherm.

Geassocieerde
Een grootkeukenleveranciers die actief is op de Nederlandse markt,maar geen vestiging heeft in Nederland kan het bedrijf geassocieerd lid worden. Verder kunnen ondernemingen die geen grootkeukenleveranciers zijn, maar wel gerelateerd zijn aan deze markt ook geassocieerd lid worden. Behalve bedrijven kunnen ook brancheverenigingen en andere non-profitorganisaties geassocieerd lid worden van de NVLG. In het Huishoudelijk Reglement kunt u meer vinden over de diverse lidmaatschapvormen.

Contributieoverzicht

Om als lid toe te treden tot de NVLG betaalt u een entree fee van € 320,=, om de kwaliteitscriteria te toetsen. Dit bedrag is eenmalig. De geassocieerde hoeft geen entree fee te betalen. Per lid wordt een vast bedrag geheven voor het NVLG lidmaatschap. Voor 2013 is dit vastgesteld op € 1.245,= per jaar. Bent u lid van de Vereniging FME-CWM, dan betaalt u slechts € 850,= per jaar. Wilt u lid worden van het FME-CWM, dan kunt u contact opnemen via (079) 353 12 05. Verder betaalt u als NVLG lid een marketing fee van € 750,= per jaar, ten behoeve van marketing en communicatie.

Hieronder ziet u een totaal overzicht van de kosten.

KostenoverzichtFME-lidNiet FME-lidGeassocieerde
Totaal€ 1920€ 2315€ 1100
Contributie€ 850€ 1245€ 1100
Entreefee (eenmalig€ 320€ 320€ 0
Marketingfee€ 750€ 750€ 0

Opzegging lidmaatschap

De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 juli van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan Remi Hompe branchemanager, Postbus190, 2713 HX Zoetermeer.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op via 088 – 400 84 30 of nvlg@fme.nl.