Nieuw lidmaatschapsmodel NVLG

Tijdens de komende ledenvergadering op 5 juli aanstaande zal het bestuur van de NVLG de leden de resultaten van zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek van het nieuwe lidmaatschapsmodel voorleggen. De onderzoeken zijn uitgevoerd onder zowel leden als niet-leden, fabrikanten,  dealers alsook grote en kleine bedrijven.

‘Kern van het nieuwe lidmaatschapsmodel is dat de NVLG in diverse secties wordt opgesplitst. Bedrijven worden in de toekomst ingedeeld in een bepaalde sectie. Die sectie biedt de meerwaarde die ze zoeken bij de NVLG als brancheorganisatie en sluit aan bij de behoefte van het bedrijf. Voor de definitieve uitwerking van het nieuwe model is de input van de leden van wezenlijk belang. Het is de bedoeling dat het definitieve concept tijdens de lustrumviering in september wordt gepresenteerd’, zo legt branchemanager Remi Hompe uit.