Nieuwe strategie NVLG voor de komende jaren

Onlangs heeft het algemeen bestuur van de NVLG een heidesessie georganiseerd. Onder leiding van een derde partij (coach) is in beeld gebracht waar de vereniging voor staat, wat de richting voor de komende jaren moet zijn,  welke activiteiten aansluiten op de behoefte van de leden en hoe de prestaties van de vereniging meetbaar kunnen worden gemaakt.

‘We hebben onze misse, visie en bijbehorende “events” op één A4 uiteengezet. Deze “road map”, waarin ook de eerdere input van onze leden is meegnomen, zal binnenkort op de eerstvolgende ALV in 2018 aan de leden worden gepresenteerd. Het is feitelijk het fundament onder de nieuwe strategie van de NVLG’, zo verduidelijkt voorzitter Bart Jasperse.

De voorzitter benadrukt dat de NVLG de afgelopen jaren veel heeft bereikt, maar dat de vereniging in een sterk veranderende wereld mee moet veranderen. Jasperse: ‘We moet naar een hoger niveau toegroeien met die aantekening dat we als vereniging niet veel hooi op onze vork nemen, We kunnen beter een beperkt aantal onderwerpen goed doen. Dat is belangenbehartiging voor de aangesloten bedrijven, de intermediair willen zijn tussen de wet- en regelgeving en de leden, de NVLG als netwerkclub en de NVLG als platform voor het delen van kennis en marktinformatie. In alle gevallen dat transparantie het uitgangspunt is.