NVLG viert 50-jarig jubileum met successen

Zoetermeer, 2 oktober 2017

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) heeft op 27 september het 50-jarige jubileum gevierd met haar leden. Bij de NVLG zijn 40 ondernemingen aangesloten. De vereniging heeft onder het voorzitterschap van de heer Uwe Reimer een significante koerswijziging gemaakt. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink sprak de leden en speciaal de heer Reimer toe. Dezentjé Hamming: “De NVLG is een professionele brancheorganisatie waar de belangrijke stakeholders in jullie branche rekening mee houden. En de afgelopen jaren zijn mooie successen behaald. Zo heeft MVO een belangrijke rol gekregen, is er een eigen opleiding tot grootkeukenmonteur ingericht en hebben jullie een stichting voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche opgericht.”

Professionele branchevereniging

Tijdens het lustrumfeest is voorzitter Uwe Reimer, die na 10 jaar de voorzittershamer overdraagt, benoemd tot erelid van de NVLG. Hij heeft zich met veel passie en energie ingezet voor de vereniging en mede door hem is de vereniging gegroeid tot een professionele brancheorganisatie. Binnen de grootkeukenbranche is de NVLG anno 2017 uitgegroeid tot een serieuze autoriteit voor de branche.

Significante koerswijziging

FME-voorzitter Dezentjé Hamming: “Onder de bevlogen leiding van voorzitter Reimer en de inzet van de enthousiaste en gemotiveerde bestuursleden is een significante koerswijziging ingezet. De NVLG is een dynamische en betrokken vereniging die concrete successen bereikt.” Een aantal voorbeelden: De ondernemers hebben het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een standaard opgenomen in hun bedrijfsprocessen. Ook is een eigen stichting opgezet voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche. En omdat kennisontwikkeling belangrijk is voor de branche, is de grootkeukenopleiding op initiatief van de NVLG tot stand gekomen. Dankzij deze eigen, specifieke brancheopleiding voor grootkeukenmonteur is de continuïteit van de branche geborgd en in de toekomst verzekerd van vakmensen.

Zichtbaarder naar de markt

Uwe Reimer wordt door zijn medebestuurders geroemd om zijn onbevangen, enthousiaste en bevlogen

Bestuursstijl. De nieuwe voorzitter is Bart Jasperse, directeur van Meiko Nederland B.V. Jasperse ziet het vooral als zijn taak de NVLG ondernemender te maken. ‘Onder leiding van mijn voorganger is er veel bereikt. De NVLG is uitgegroeid tot een stabiele vereniging die kan bogen op veel kennis en ervaring. De NVLG heeft zich een gezichtsbepalende rol toegeëigend binnen de branche. Nu zijn we toe aan een volgend niveau: de NVLG moet slagvaardiger worden, meer samenwerken, kennis delen met andere belanghebbenden en vooral zichtbaarder naar de markt worden vanuit een sterk merkimago en met behoud van een eigen identiteit. We moeten ons bezinnen op de vraag: wie zijn we nu en wat willen we zijn.’

Jasperse wil zich sterk maken voor de meerwaarde van het lidmaatschap. Jasperse: “Ieder lid heeft tenslotte zijn eigen beweegredenen om zich aan te sluiten bij de vereniging. Daarom moeten wij maatwerk leveren. Daarbij is de meerwaarde van het lidmaatschap steeds weer het uitgangspunt. Dat daar verschillende prijskaartjes –  in de vorm van contributie – aan hangen, spreekt voor zich. Ik geloof er heilig in dat die segmentatie een grotere betrokkenheid oplevert bij zowel bestaande als nieuwe leden.

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.220 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt 82 miljard en zij exporteren voor 47 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn ook 60 brancheverenigingen aangesloten. FME mobiliseert en verbindt de technologische industrie voor elke vraag of uitdaging die de wereld van vandaag en morgen heeft. Om zo de verdienkracht van individuele leden en de industrie als collectief te vergroten.

NVLG

De Nederlandse vereniging van leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) is één van de 60 brancheorganisaties van FME-CWM, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.200 technologische bedrijven in Nederland aangesloten zijn. De NVLG vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en service-bedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt. In de brancheorganisatie voor groot-keukenapparatuur zijn ca. 40 bedrijven verenigd. De NVLG heeft zich ontwikkeld tot dé gesprekspartner van de overheid en stakeholders in de markt als het gaat om grootkeuken-apparatuur. Zo wordt de NVLG nauw betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving. Voor meer informatie over de NVLG kijkt u op www.nvlg.nl , of u belt met 088-400 84 30.