Onderzoek nieuw lidmaatschapsmodel NVLG nader toegelicht

Tijdens de komende ALV van 5 juli as zal de uitkomst van het onderzoek naar een nieuw lidmaatschapsmodel van de NVLG nader worden toegelicht. Bij dit onderzoek naar een gesegmenteerd lidmaatschapsmodel hebben de onderzoekers van het bureau Jonge Honden gesproken met verschillende soorten bedrijven, leden en niet-leden.

Branchemanager Remi Hompe zegt daarover: ‘Kernvragen daarbij waren: wat is de meerwaarde van het lidmaatschap voor uw bedrijf,  waar heeft uw bedrijf specifiek behoefte aan en hoe staat u tegenover een nieuw, gesegmenteerd contributiemodel?’

Nadrukkelijk voegt Hompe eraan toe dat het bestuur zelf nog geen standpunt heeft ingenomen. ‘Het is de bedoeling dat we in overleg met de leden bepalen welke richting we inslaan. Met die kanttekening, dat wil de vereniging de eerder uitgesproken ambities waarmaken we niet verder kunnen gaan op de bestaande voet.’

Het is de bedoeling dat op de ALV aanbevelingen worden gedaan waarmee een speciale taskforce aan de slag gaat. Op 1 januari 2018 moet een nieuw lidmaatschapsmodel vervolgens een feit zijn.