De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG) vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt.In de brancheorganisatie voor grootkeukenapparatuur zijn ca 50 bedrijven verenigd.

Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in diverse focusgroepen. Deze focusgroepen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van grootkeukenapparatuur.

Missie

  • De NVLG is de vereniging voor de professionele keukenbranche en behartigt de belangen van haar leden.
  • Het werken vanuit dit collectief zal de marktpositie van de leden verbeteren en hierdoor wordt de onderlinge kennisuitwisseling gestimuleerd.

Visie

  • De positie van de vereniging biedt de leden de mogelijkheid om trots te zijn om deel van de NVLG uit te maken.
  • De NVLG heeft een proactieve plaats binnen een netwerk van marktgerelateerde partners en instanties. De NVLG levert gevraagd, maar ook ongevraagd input, om voor de leden de beste positie in de markt te genereren
  • De NVLG staat voor kwaliteit, dit is ook de reden dat er lidmaatschapscriteria zijn geformuleerd voor nieuwe leden. Daarnaast zijn er door de vereniging gedragsregels opgesteld waaraan alle leden zich conformeren.
  • De NVLG heeft zich als branchevereniging op de Nederlandse markt gemanifesteerd als het aanspreekpunt voor de branche en wordt ook zo aangesproken door relevante partijen.

Klik hier voor een korte introductie over de NVLG via een Prezi presentatie.