Uwe Reimer

Scheidend voorzitter Uwe Reimer benoemd tot erelid van de NVLG

Op de dag dat de KNMI een record – de honderdste officiële warmtedag van het jaar – noteerde, vierde op 27 september de NVLG met een groot deel van de leden haar vijftigjarig jubileum. Op deze feestelijke dag bij Inn Style in Maarssen werd scheidend voorzitter Uwe Reimer  extra in het zonnetje gezet. Zo kreeg hij voor zijn vele verdiensten voor de vereniging van FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de versierselen opgespeld van het erelidmaatschap van de NVLG.

Daaraan voorafgaand hield Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink een gloedvol betoog waarin zij Uwe Reimer en zijn bestuurders dankte voor hetgeen de NVLG  gezamenlijk met de leden heeft bereikt. ‘Anno nu is de NVLG  een professionele brancheorganisatie waar de belangrijke stakeholders in jullie branche rekening mee houden. En de afgelopen jaren zijn mooie successen behaald. Zo heeft MVO een belangrijke rol gekregen, is er een eigen opleiding tot grootkeukenmonteur ingericht en hebben jullie een stichting voor de registratie, inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit de grootkeukenbranche opgericht.’

Passie

Zich rechtstreeks tot Uwe Reimer richtend, die de voorzittershamer overhandigt aan Bart Jasperse,  zei  de FME-voorvrouw: ‘Onder jouw bevlogen leiding en de inzet van de enthousiaste en gemotiveerde bestuursleden is een significante koerswijziging ingezet. De NVLG is een dynamische en betrokken vereniging die concrete successen bereikt. Ik heb slechts een willekeurig aantaal voorbeelden genoemd. Je hebt je met veel passie en energie ingezet voor de vereniging en mede door jou is de vereniging gegroeid tot een professionele brancheorganisatie. Binnen de grootkeukenbranche is de NVLG van de dag verworden tot een serieuze autoriteit voor de branche.  De NVLG heeft zich de afgelopen jaren opnieuw uitgevonden en is mee veranderd met de tijdgeest. En jullie hebben  veel om trots op te zijn. Ik ben blij hier te zijn. Dat geeft mij een goed gevoel, want de NVLG en de FME is een natuurlijke twee-eenheid die zich op een breed front inzet voor de belangen van de aangesloten lidbedrijven. ‘

Houdbaarheidsdatum

In zijn dankwoord grapte Uwe Reimer  inmiddels over de houdbaarheidsdatum heen te zijn. ‘Maar dat komt vooral door het feit dat we twee jaar lang naar een geschikte opvolger als voorzitter hebben gezocht. Ik ben trots we met elkaar hebben bereikt de afgelopen 10 jaar. Want inmiddels wordt er rekening gehouden met de NVLG.  Natuurlijk hebben we veel bereikt en het gaat goed met  de vereniging. Maar… goed kan altijd beter. Daarom is het goed dat Bart nu de kar gaat trekken, want wat Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink al eerder verwoordde: zijn bestuursstijl kenmerkt zich door lef en vernieuwingsdrang.  Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met Bart de juiste man op de juiste plaats hebben. En dat zullen we nodig hebben, want er blijven genoeg uitdagingen over.’ Tot slot zei Reimer zijn gehoor te moeten teleurstellen dat ze voorlopig nog niet van hem af zijn. ‘Zo blijf ik namens de NVLG jurylid in de Innovation Award.’

Waar Uwe verrast werd met het erelidmaatschap, werd zijn vrouw Petra in de bloemen gezet, omdat zoals ceremoniemeester Harro Moens het omschreef  “Als dank voor het 10 jaar mogen lenen van Uwe die we hierbij onbeschadigd aan je terug geven.”

Meerwaarde lidmaatschap

Met een ferme handdruk overhandigde Uwe Reimer vervolgens op  symbolische wijze de voorzittershamer aan zijn opvolger Bart Jasperse, die zijn vooraf geschreven speech terzijde schoof, omdat naar zijn zeggen het gras onder zijn voeten was weggemaaid door de eerdere sprekers.  ’ Ik zie het vooral als mijn taak de NVLG ondernemender te maken. We hebben inmiddels de eerste vergaderingen achter de rug. Binnenkort komen we bij als leden terug om de plannen omtrent de NVLG 2.0 te verduidelijken.’

Eerder zei de kersverse voorzitter al dat onder leiding van zijn voorganger veel is bereikt. ‘De NVLG is uitgegroeid tot een stabiele vereniging die kan bogen op veel kennis en ervaring. De NVLG heeft zich een gezichtsbepalende rol toegeëigend binnen de branche. Nu zijn we toe aan een volgend niveau: de NVLG moet slagvaardiger worden, meer samenwerken, kennis delen met andere belanghebbenden en vooral zichtbaarder naar de markt worden vanuit een sterk merkimago en met behoud van een eigen identiteit. We moeten ons bezinnen op de vraag: wie zijn we nu en wat willen we zijn. Daarbij wil ik me sterk maken voor de meerwaarde van het lidmaatschap.’Ieder lid heeft tenslotte zijn eigen beweegredenen om zich aan te sluiten bij de vereniging. Daarom moeten wij maatwerk leveren. Daarbij is de meerwaarde van het lidmaatschap steeds weer het uitgangspunt. Dat daar verschillende prijskaartjes –  in de vorm van contributie – aan hangen, spreekt voor zich. Ik geloof er heilig in dat die segmentatie een grotere betrokkenheid oplevert bij zowel bestaande als nieuwe leden.’

Geschiedenis

Voorafgaand aan de verschillende redevoeringen dook ceremoniemeester Harro  Moens, voorzitter van de PR-commissie en tevens vice-voorzitter van de vereniging , middels een kort vraaggesprek de geschiedenis in met de oud-bestuurders Marjoleine Beers en Frans van Houten. In de recente lustrumuitgave (klik hier) gaan de twee daar uitvoerig op in. Op de slotvraag van Moens hoe zij tegen de toekomst aankijken, antwoordden de twee ronduit positief: ‘De NVLG is en blijft een krachtige vereniging. Met elkaar, in een sfeer van onderling vertrouwen, kunnen we veel bereiken… en hebben we al veel bereikt  Bovendien is een belangrijk deel van onze toekomst geborgd met de eigen opleiding van grootkeukenmonteur waardoor de branche van vakmensen verzekerd blijft.’

Na het officiële gedeelte was het tijd voor ontspanning en om  te netwerken, zoals het de NVLG betaamt. Zo kon er een gokje worden gewaagd, was er een goochelaar en een tekenaar die de aanwezigen vereeuwigde. De innerlijke mens werd tevreden gesteld met een drankje en een heerlijke barbecue. Al met al de een bijzondere NVLG-meeting met een gouden randje!