Speciale NVLG-bijeenkomst over EIA

In mei organiseert de NVLG samen me de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – het vroegere SenterNovem / AgentschapNL –  een speciale informatiebijeenkomst over de Energie Investeringsaftrek (EIA).  Tijdens deze bijeenkomst, speciaal bedoeld voor leden van de NVLG, willen partijen inventariseren of de bestaande lijst van energiezuinige bedrijfsmiddelen voor de grootkeukenbranche moet worden geactualiseerd voor de regeling van 2018.

NVLG branchemanager Remi Hompe zegt daarover: ‘Wellicht moeten de eisen worden opgeschroefd of de bestaande lijst bijvoorbeeld uitgebreid met nieuwe energiezuinige bedrijfsmiddelen. Voor dit overleg met onze leden is speciaal een vertegenwoordiger van de RVO aanwezig. Met elkaar zijn we het er over eens dat de EIA vooral door grote bedrijven wordt gebruikt, terwijl er – als het gaat om energiebesparing –  een wereld te winnen valt bij het MKB en dan specifiek de horecasector. Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken en/of bedrijfsmiddelen kunnen daar een aanzienlijk fiscaal voordeel mee opdoen. Wij zijn uitermate benieuwd naar de suggesties van onze leden. Zodra er een locatie en een tijdstip bekend is, worden de leden daar direct over geïnformeerd en kunnen zij zich aanmelden bij het secretariaat.’