Statuten (2012)

De statuten vormen het fundament van de NVLG. In de statuten zijn het doel en de belangrijkste spelregels vastgelegd. De statuten worden vergezeld door een Huishoudelijk Reglement.