NVLG-logo

Grootkeukenapparatuur gemakkelijker te vergelijken

Verplicht energielabel

voor professionele koel- en vriesapparatuur
per 1 juli 2016

De nieuwe Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe, professionele koelkasten en vriezers per 1 juli 2016 moeten voldoen aan minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. De mate van energiebesparing wordt aangegeven met de letters A tot en met G. Daarbij staat A voor het meest energiezuinige product. In de loop van de tijd worden de eisen verder aangescherpt. Dus energielabel A per 1 juli 2016 en A+++ per 1 juli 2019.

Om eindklanten en/of inkopers te informeren over de komende veranderingen heeft de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeuken-apparatuur (NVLG) deze voorlichtingsfolder samengesteld. De NVLG vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij 80% van de markt in Nederland.

Professionele koelbewaarkasten in energie-efficiëntieklassen A t/m G

Energie investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die professionele koelapparatuur aanschaffen met energielabel A of B komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Het jaar 2016 is een overgangsjaar waarbij ook de bestaande EIA regeling nog van toepassing is. Dat geldt ook voor professionele vriesapparatuur dat is voorzien van de energielabels A, B en C. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De fiscale aftrekregeling EIA biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag de ondernemer van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 is dit bedrag 41,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) en voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).

Testmethode ECODESIGN PR-EN 16825

Om te garanderen dat bedrijven daadwerkelijk kunnen kiezen en vergelijken op basis van het energieverbruik, zijn alle fabrikanten van professionele koel- en vriesapparatuur verplicht om voor het Ecodesign/label één en dezelfde test-methode te gebruiken, namelijk: ECODESIGN PR-EN 16825.

De EEI (energie-efficiëntie-index) is een berekening op basis van het totale energieverbruik (TEC) en het netto benutbare volume van het koel- en/of vriesapparaat. Dit cijfer bepaalt de energieklasse (A t/m G) van het product.

Energieverbruik

De op het energielabel aangegeven klimaatklasse toont de maximale omgevingstemperatuur op de apparaatlocatie. Bij deze omgevingstemperatuur wordt voor een veilige opslag van levensmiddelen de ingestelde temperatuur gegarandeerd.

De belangrijkste klimaatklassen zijn; 5 (tot +40°C en 40% relatieve vochtigheid). 4 (tot +30°C en 55% relatieve vochtigheid) en 3 (tot +25°C en 60% relatieve vochtigheid).

Andere testmethodes: andere uitkomsten

Tot 1 juli 2016 zijn ook nog de twee andere testmethodes (ISO/EN 23953:2005 of EN 441 en EN62552:2013) toegestaan. De NVLG waarschuwt potentiële kopers voor het feit dat andere testmethodes andere uitkomsten laten zien! Hierdoor bestaat er een grote kans dat er appels met peren worden vergeleken en het werkelijke energieverbruik (in de praktijk) buiten beeld blijft!

Energie-efficiëntieklasseEEI
A+++EEI < 5
A++5 ≤ EEI < 10
A+10 ≤ EEI < 15
A15 ≤ EEI < 25
B25 ≤ EEI < 35
C35 ≤ EEI < 50
D50 ≤ EEI < 75
E75 ≤ EEI < 85
F85 ≤ EEI < 95
G95 ≤ EEI < 115

Winnaars

Als professionele branche-organisatie, aangesloten bij de FME, pleit de NVLG al langer voor meer transparantie en eenduidigheid voor wat betreft de informatie op energielabels bij koel- en vriesapparatuur. De Europese maatregel stemt dan ook tot tevredenheid binnen de NVLG. Immers de aangesloten bedrijven kunnen zich nadrukkelijker onderscheiden op basis van kwaliteit en eerlijke (consumenten)voorlichting. Maar ook afnemers en het milieu zijn in verschillende opzichten winnaars van de nieuwe Europese Ecodesign-richtlijn en het daarbij behorende energielabel!

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer

T (088) 400 84 30
F (079) 353 13 65
E nvlg@fme.nl
www.nvlg.nl

NVLG-logo