NVLG - Grootkeukenapparatuur

Werkgroep voor ontwikkeling lesmateriaal grootkeukenopleiding

Het bestuur van de NVLG doet een dringend beroep op de aangesloten bedrijven om medewerkers af te vaardigen voor een werkgroep die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van lesmateriaal voor de grootkeukenopleiding.

‘Nu de keuzedelen door het ministerie zijn goedgekeurd, zijn we toe aan de laatste stap van het opleidingstraject. Daarvoor hebben we de input en betrokkenheid van de leden hard nodig’, zo legt branchemanager Remi Hompe uit. ‘We moeten met elkaar een lespakket ontwikkelen voor zowel jonge leerlingen als zij-instromers. We zoeken mensen met een technische achtergrond die enerzijds een inhoudelijke, theoretische bijdrage en anderzijds relevant beeldmateriaal van voorbeeldprojecten kunnen leveren. Eerder hebben de leden in grote getale aangegeven de ontwikkeling van een eigen grootkeukenopleiding van eminent belang te vinden. Daarom verwacht het bestuur dat er van de kant van de leden veel interesse is voor deelname aan de werkgroep.’

Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via het NVLG- secretariaat