Hét keurmerk van de grootkeukenbranche

Het GrootkeukenGarant is een keurmerk dat zekerheid biedt. Alle NVLG-leden zijn dragers van het keurmerk en garanderen daarmee kwaliteit, verantwoord ondernemen en heldere communicatie. Met de GrootkeukenGarant weet de klant waar hij aan toe is. 

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitscriteria geven richting. Ze maken namelijk inzichtelijk aan welke kwaliteiten NVLG-leden dienen te voldoen en wat de afnemer mag verwachten. Leveringsvoorwaarden spelen o.a. een belangrijk rol binnen het keurmerk.

Al onze leden zijn ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en is minstens 5 jaar een belangrijke speler op de Nederlandse markt als grootkeukenleverancier.

NVLG-leden gedragen zich conform de opgestelde gedragscode van de NVLG. Zo hanteren zij bijvoorbeeld duidelijke leverings- en betalingsvoorwaarden en worden deze voor de klant beschikbaar gesteld. Ook worden verkochte apparatuur samen met de levertijd en garantietermijn geregistreerd.

Een volledig overzicht van alle kwaliteitscriteria en de gedragscode vind je hier.

De Geschillencommissie

Mocht er iets misgaan tijdens een verkoopproces kan de Geschillencommissie een uitkomst bieden. De Geschillencommissie behandelt klachten van ondernemers tegen een bedrijf op het gebied van koudetechniek, luchtbehandeling en grootkeukens. Zij helpen je graag en doen er alles aan om samen met jou en de tegenpartij tot een oplossing te komen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over levering, aanleg of kosten van bijvoorbeeld koelinstallaties, klimaatinstallaties, Grootkeuken en/of leidingen.

Wat is de procedure?

Eerst moet de ontevredenheid naar de tegenpartij zijn uitgesproken. Mocht de tegenpartij hier geen gehoor aan geven en/of is het vinden van een passende oplossing lastig? Dan kan je terecht bij de commissie. Bekijk hier de procedure van de Geschillencommissie.

Hoe dien ik een klacht in?

Allereerst dien je als ondernemer aangesloten te zijn bij de NVLG, pas dan is het indienen van een klacht mogelijk.
Vervolgens kan de klacht digitaal worden ingediend. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Hoe zit het met de privacy?

In de privacyverklaring vind je hoe en met welk doel persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Partijen zijn wettelijk verplicht om met vertrouwelijk informatie zorgvuldig mee om te gaan en hier wordt streng op toegezien.

In de brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken?vind je informatie over de kosten van het behandelen van de klacht. Vind hier het reglement van de Geschillencommissie Koude, Klimaat en Grootkeuken.

Meer informatie vind je op de website van de Geschillencommissie.

MVO

De NVLG zet zich in om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de grootkeukenbranche aan te moedigen. Dit door activiteiten te organiseren en de boodschap breed uit te dragen. MVO richt zich niet alleen op het effect van winst, maar ook op de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf. Het milieu speelt hierbij een grote rol. Het is daarom vooral maatwerk met een innovatief maatschappelijke karakter.

MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert om maatschappelijk te ondernemen. Het streven is dat alle ondernemers in Nederland MVO als de standaard gaan beschouwen. Meer informatie over MVO Nederland lees je op de website.
De NVLG levert een actieve bijdrage aan het MVO netwerk Brancheorganisaties, om inspiratie uit te wisselen en om initiatieven te ontwikkelen. Daarbij werken wij samen met TNO en dragen samen bij aan het doel om de branche toekomstbestendig te maken. Jaarlijks dragen wij kennis over naar de markt met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing om samen met onze leden te streven naar een verantwoord personeelsbeleid.

NVLG- leden

Leden worden door de NVLG geholpen door een personeelshandboek waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is opgenomen. Met deze kennis weten leden hoe zij maatschappelijk en verantwoord te werk kunnen gaan. Daarbij is de NVLG altijd bereikbaar voor vragen omtrent het onderwerp. Naast het personeelshandboek hebben leden ook beschikking over een opleiding- en ontwikkelplan voor personeelsleden.

Wij verwachten van onze leden dat ze:

  • Afval scheiden voor hergebruik van materialen
  • Minimaal 1 keer per jaar functionering- of beoordelingsgesprekken voeren met personeelsleden
  • Regionaal of lokaal betrokken zijn bij het actief ondersteunen van maatschappelijke organisatie.

Meer informatie? Neem contact met ons op of bezoek de website van MVO Nederland.