Business Intelligence is een dashboard dat wordt gebruikt voor het verzamelen en weergeven van informatie met betrekking tot de grootkeukenbranche. Het dashboard geeft grafisch inzicht in resultaten en procesprestaties, waarbij het gebruikt kan worden als hulpmiddel om op gefundeerde wijze bedrijfsprocessen te besturen. Door deze marktinformatie aan te bieden, krijgen NVLG-leden een voorsprong in de markt doordat zij beter kunnen inspelen op toekomstige kansen.

Eind september is het dashboard feestelijk gelanceerd tijdens de Algemene Ledenvergadering en zijn de eerste bevindingen inmiddels beschikbaar!

Marktontwikkelingen

De omzetontwikkeling van de detailhandel laat in het derde kwartaal van dit jaar nog steeds een groei zien ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De gemiddelde omzet ligt namelijk 1,7% hoger dan in het derde kwartaal van 2018. Het percentage van de omzetontwikkeling van de horeca laat een hogere groei zien dan de detailhandel, maar daalt in het tweede kwartaal van 2019 licht tot 4,2%.

Positionering

Het aantal vestigingen van de grootkeukenmarkt is vooral gecentreerd in:

  1. Noord-Holland: 79.775
  2. Zuid-Holland: 71.930
  3. Noord-Brabant: 48.150

Benieuwd naar meer resultaten? Bekijk ze in het Business Intelligence Dashboard.

Naar Dashboard