Expert in de grootkeukentechniek

In samenwerking met OTIB en ROC Midden Nederland heeft de NVLG opleidingen gerealiseerd, speciaal voor de grootkeukentechniek. Deze zijn ontwikkeld om zowel jongeren als zij- instromers enthousiast te maken voor dit specifieke vakgebied. Jongeren en personen uit andere technische vakgebieden kunnen zich laten scholen tot expert in de grootkeukentechniek.

Cursus Grootkeukentechniek

Zij-instromers of (elektra) monteurs  kunnen zich laten bijscholen tot expert in de grootkeukentechniek in een vierdaagse cursus.

Cursusonderdeel A: Installeren

Dit cursusonderdeel laat je kennis maken met de grote diversiteit aan apparatuur en installaties van de professionele keuken.

Als beginnend grootkeukeninstallateur bestaan jouw werkzaamheden uit het plaatsen, monteren, installeren, testen en in bedrijf stellen van grootkeukens. Je maakt gebruik van gangbare gereedschappen, meet- en testapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij communiceer je met collega’s uit andere vakgebieden.

Tijdens jouw werkzaamheden neem je een kijkje in de keuken bij horecagelegenheden, zorginstellingen (van ziekenhuizen tot verpleegtehuizen), scholen, kantoren, transportbedrijven (scheepvaart- tot luchtvaartmaatschappijen), asielzoekercentra en XL supermarkten. Zowel nationaal als internationaal.

Naar specifieke informatie

Direct aanmelden

Cursusonderdeel B: Service en Onderhoud

Als grootkeuken service & onderhoudsmonteur krijg je te maken met een grote diversiteit aan apparatuur. Na het volgen van deze cursus ben je in staat tot het verrichten van preventief en correctief onderhoud en het herstellen van storingen aan grootkeukenapparaten en onderdelen.

Als service en onderhoud monteurs verhelp je zowel standaard als niet standaard problemen. In de meeste gevallen voer je de werkzaamheden alleen uit en ben je verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit als de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast werk je altijd volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid en milieu.

Naar specifieke informatie 

Direct aanmelden

MBO Grootkeukentechniek

Ook is er gewerkt aan de twee keuzedelen grootkeukentechniek voor het MBO (BOL en BBL). Beide keuzedelen zijn ontwikkeld om jongeren enthousiast te maken voor dit specialisme. ROC Midden Nederland is gestart om grootkeukentechniek als keuzedelen aan te bieden bij bestaande MBO-opleidingen; zoals installatie-elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Deze opleidingen komen als geroepen: de grootkeukenbranche schreeuwt namelijk om nieuwe installateurs.

Keuzedelen: Grootkeukentechniek

 • Installeren van grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3

 • Service en onderhoud aan grootkeukeninstallaties geschikt voor niveau 2 en 3

Omvang van een keuzedeel is 240 studiebelastinguren voor een 2-jarige opleiding, verdeeld in:

 • Theorie op school (24 – 40 uur)

 • Beroepspraktijkvorming bij een erkend bedrijf (ca. 160 uur)

 • Zelfstudie (ca. 40 uur)

Het keuzedeel bestaat uit twee soorten leerdoelen:

 • Kennis: leerdoelen gericht op de kennisaspecten van het installeren en onderhouden van grootkeukens
 • Vaardigheden: leerdoelen gericht op de vaardigheidsaspecten van het installeren en onderhouden grootkeukens

De beroepshouding van een monteur werkzaam in de grootkeukenbranche komt zowel naar voren in de kennis- als de vaardigheidsleerdoelen.

De student krijgt kennis over processen, apparatuur en veiligheid:

 • Industriële voedselbereiding, waaronder opslag, bewaren, bereiden, conserveren, portioneren, verpakken, vervoeren, verdelen, regenereren en presenteren.
 • De opbouw, functie en werking van vaatwasser apparatuur in grootkeukens.
 • De opbouw, functie en werking van koude- en klimaat grootkeukenapparatuur.
 • Basiskennis van de opbouw, functie en werking van werktuigkundige en elektrotechnische grootkeukenapparatuur.
 • Regels en veiligheidsvoorschriften die gelden in grootkeukens waaronder HCAPP.

Kennisleerdoelen van keuzedeel 1: Installeren

 • Basiskennis van relevante pneumatische en/of hydraulische liftsystemen in grootkeukeninstallaties

 • Basiskennis van elektriciteitsleer

 • Basiskennis van de gangbare materialen, middelen en gereedschappen die worden gebruikt bij het plaatsen en monteren van apparatuur in grootkeukens

 • Basiskennis van montagetechnieken voor apparatuur in grootkeukens

Kennisleerdoelen van keuzedeel 2: Service en onderhoud

 • Kennis van de gangbare materialen en middelen die worden gebruikt bij het onderhouden van apparatuur in grootkeukens.

 • Kennis van montagetechnieken van apparatuur in grootkeukens.

 • Kennis van meet en test apparatuur en methoden voor grootkeukenapparatuur.

Vaardigheden veiligheid en voorschriften van beide keuzedelen:

Student kan:

 • Arbo-, milieu-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften toepassen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken in grootkeukens toepassen.

 • Werken binnen en volgens de HACCP voorschriften.

 • Elektrische apparatuur keuren op basis van NEN 3140.

 • Relevante kennis van VCA Basis toepassen met de aspecten op hoogte en in kruipruimten werken.

 • De voor hem geldende bedrijfsregels en instructies toepassen.

 • De regels en veiligheidsvoorschriften toepassen die bij de klant/opdrachtgever voor hem gelden.

Vaardigheden houding en gedrag van beide keuzedelen:

 • Omgaan met de druk en wisselende werkomstandigheden in de grootkeukens.

 • Samenwerken en communiceren met collega’s uit andere vakgebieden.

 • De klant advies geven over het gebruik van de apparatuur in grootkeukens

 • Rekening houden met de gevolgen van zijn werkzaamheden voor het bedrijfsproces van de klant.

 • Duidelijk communiceren met de klant met als doel het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren.

Vaardigheidsleerdoelen van het keuzedeel 1: Installeren 

 • Nederlandse instructies en technische handleidingen lezen en begrijpen.

 • Elektrotechnische en werktuigkundige aansluitschema’s lezen ten behoeven van het plaatsen en monteren van grootkeukenapparatuur.

 • Onderdelen van thermische apparatuur, ventilatiesystemen, koel en vriesapparatuur, verwarmingsapparatuur, uitgiftesystemen en vaatwasser apparatuur.

 • Plaatsen, monteren en (assisteren bij het) in bedrijf stellen.

 • Technieken en gereedschappen voor het installeren, testen en in bedrijf stellen van apparatuur in grootkeukens toepassen.

Vaardigheidsleerdoelen van keuzedeel 2: Service en onderhoud

 • De juiste test en meet apparatuur en methode hanteren en gebruiken voor het lokaliseren van een storing of probleem binnen grootkeuken apparatuur.

 • Onderdelen van grootkeuken apparatuur demonteren en vervangen.

 • Grootkeukenapparatuur beproeven en gebruiksklaar maken.

 • Kennis, inzicht en ervaring van grootkeukens gebruiken bij het lokaliseren van storingen en problemen binnen grootkeukenapparatuur.

 • Analytisch en logisch redeneren bij het oplossen van standaard en niet standaard problemen.

 • De kwaliteit van de grootkeukenapparatuur waarborgen door vakkundig en georganiseerd te werken.

Wil jij als starten in de grootkeukentechniek? Informeer bij een van de aangesloten NVLG- grootkeukenspecialisten of zoek naar de dichtstbijzijnde ROC locatie.

Aanvullende modules

VCA- Basisveiligheid

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn zeer belangrijke aspecten op de werkvloer. Niet voor niets benadrukt de Arbo-wet dat dit onder de verantwoordelijkheden van zowel de werkgever als werknemer vallen. Volgens deze wet moeten werkgevers voldoende voorlichtingen geven over de werkomstandigheden van de werknemer.

Tijdens deze cursus leer je over de gevarenbronnen, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, brandveiligheid en metingen. Maar ook wat te doen bij ongevallen, gevaren bij lassen, gereedschappen, machines, hijswerkzaamheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De start van de cursus is op basis van een open inschrijving. Dat betekend dat de opleiding start bij een minimum van 12 en maximaal 18 cursisten. Aansluitend op de cursus volgt deelname aan een landelijk examen voor VCA-Basisveiligheid. Geslaagde cursisten ontvangen vervolgens het certificaat VCA-Basisveiligheid en worden geregistreerd. Niet geslaagde cursisten kunnen zich inschrijven voor een herexamen. Het afgegeven certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

 • Cursus VCA-Basisveiligheid, twee dagen, € 300,-*
 • Cursus VCA-Basisveiligheid (herhaling), één dag, € 195,-*
 • Cursus VCA-Basisveiligheid, incompany/groep, offerte
 • VCA-Basisveiligheid Zelfstudie, boek plus examen, € 150,-
 • VCA-Basisveiligheid, (her) examen, € 105,-
 • VCA-Basisveiligheid, mondeling (her) examen, € 150,-
 • VCA-Basisveiligheid, lesboek, € 45,-*Inclusief pasje, boek en examen Prijzen zijn exclusief BTW.

De cursus kan plaats vinden zowel regionaal als op de Tech Campus te Nieuwegein.

HACCP

In de Hygiënecode voor de horeca staat beschreven hoe je zorgt dat het eten en drinken veilig voor de gasten is. Dit noemen we ook wel: voedselveiligheid of HACCP. Een horecabedrijf dat voldoet aan alle regels uit deze code, voldoet aan de Nederlandse wetgeving. In deze verkorte cursus leer je wat de regels zijn voor de processen in een horecabedrijf zoals inkoop, opslag, bereiding, presentatie en de regels zijn voor de basisvoorwaarden inrichting van bedrijfsruimten, hygiëne, schoonmaak, temperatuursbeheersing en meer.

Tijdens deze cursus verkrijgt de cursist kennis over de HACCP eisen uit de Hygiënecode voor de horeca. Tijdens deze verkorte cursus komen onderwerpen aan bod als bijvoorbeeld:

 • De kritische processen (CCP’s),
 • Regels die gelden voor voedselveiligheid in een horecabedrijf (basisvoorwaarden),
 • Regels gelden bij de processen in een horecabedrijf.

De cursus start in overleg en gaat op basis van e-learning. Na het volgen van deze cursus ontvangt de cursist een HACPP certificaat. De kosten bedragen €75,- inclusief één herexamen.

NEN-3140: VOP

Na het volgen van training ‘NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)’ weet jij hoe je volgens de actuele regelgeving mag werken in de omgeving van elektrische installaties. Daarbij heb je relevante elektrotechnische basiskennis gekregen en kun je bijvoorbeeld moeiteloos installaties spanningsloos maken.

De start van de cursus is op basis van een open inschrijving. Bij voldoende aanmeldingen wordt de datum bekend gemaakt. Na het volgen van deze cursus ontvang je de certificaat NEN 3140:VOP. Let op: deze certificaat dient na 3 jaar een herinstructie te krijgen en is dus periodiek geldig. De kosten bedragen €320,- exclusief BTW. De cursus kan plaats vinden op eigen locatie, regionaal of op de Tech Campus in Nieuwegein.