De Nederlandse Vereniging van Leveranciers voor Grootkeukenapparatuur (NVLG) vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt. De NVLG is dé plek waar gelijkgestemde ondernemers elkaar treffen, inspireren en ondersteunen. Momenteel kent de brancheorganisatie circa 30 leden.

Onze Missie

De missie van de NVLG is om onze leden toekomstbestendig te maken.

Onze Visie

De markt voor grootkeukenapparatuur verandert en dit heeft invloed op elk bedrijf in onze branche. Ondernemers hebben te maken met toenemende ketenintegratie en branchevervreemding. Tegelijkertijd neemt de vraag naar duurzame oplossingen toe, terwijl de afname van ervaren monteurs de Grootkeukenwereld op haar grondvesten doet schudden.

Nieuwe kennis, concepten, opleidingen en financieringsoplossingen geven grip op een snel veranderende wereld. De NVLG ondersteunt haar leden, bundelt kennis en ervaring en speelt daarmee in op trends die de markt van morgen vormgeven. Op die manier kunnen NVLG-leden succesvol zijn en blijven binnen de branche.

Onze Overtuiging

Bewustwording, inspiratie en kennisontwikkeling leidt tot impact.

Door inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, trends en wijzigingen in wet en regelgeving zijn NVLG leden bewust van veranderingen in de markt. Nieuwe invalshoeken, verhalen en visie inspireren onze leden te innoveren. Dit doen we door te kijken naar andere markten, verdienmodellen en vooruitstrevende organisaties. Om in te spelen op een veranderende markt is het opzoeken, ontwikkelen en delen van kennis cruciaal. De NVLG helpt haar leden hiermee.

Bewust, geïnspireerd en up-to-date qua kennis zijn onze leden autonoom in hun handelen en toekomstbestendig in bedrijfsvoering. Leden participeren actief bij de NVLG en gezamenlijk maken wij blijvende impact binnen de branche.

De NVLG verwelkomt graag nieuwe leden die onze missie, visie en overtuiging delen.

Bewustwording

Kennis en trends worden verzameld tijdens netwerkmeetings en vanuit FME. De informatie die dit oplevert beoordelen we op relevantie en zetten we om in implicaties voor de branche. Ook onderhouden wij banden met de overheid om invloed uit te oefenen op nieuwe wet en regelgeving, en verzorgen wij kwalitatieve communicatie en zichtbaarheid van de vereniging.

Inspiratie

De NVLG formuleert toekomstscenario’s voor de branche op basis van de meest relevante trends en ontwikkelingen, en adviseert hoe leden hierop kunnen anticiperen. Leden worden gestimuleerd te innoveren en nieuwe ideeën te bedenken. Inspiratie voor deze nieuwe ideeën komt voort uit onze bezoeken aan toonaangevende organisaties, discussies over nieuwe businessmodellen en inzicht in andere markten.

Kennisontwikkeling

Opleidingen voor werknemers in de Grootkeukenbranche zijn belangrijk voor kennisontwikkeling, en daar zet de NVLG zich dan ook voor in. Verder delen leden hun eigen ervaring over marktontwikkelingen en trends met elkaar tijdens specifieke kennis-sessies. Deze ervaring uit de eerste hand ligt ook ten grondslag aan ons toekomstig kennisplatform GrootkeukenNL.

Impact maken

Leden ervaren het als eerst wanneer de markt verandert, en kunnen hun bevindingen delen met de rest van de vereniging waardoor er tijdig geanticipeerd kan worden. Door het aanstellen van ambassadeurs wordt de impact van onze vereniging vergroot, en deze ambassadeurs beoordelen (business)modellen uit andere markten op toepasbaarheid binnen onze branche.

De NVLG verwelkomt graag nieuwe leden die onze missie, visie en overtuiging delen. Meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact met ons op via: info@nvlg.nl.

Contactformulier