Over ons

Onze missie & visie

De missie en visie van de NVLG wordt bepaald door hetgeen er in de branche van grootkeukenapparatuur omgaat. We zien dat onze leden met een veranderende markt te maken hebben: er is sprake van een toenemende ketenintegratie en branchevervreemding. Ook neemt de vraag naar duurzame oplossingen toe. Tegelijkertijd neemt het aantal monteurs af waardoor kennis verdwijnt. Dit vraagt om andere concepten, kennis, opleiding en financieringsoplossingen. We zien dat we onze leden hierbij kunnen helpen. Wij helpen onze leden toekomstbestendig te zijn.

Onze overtuiging & ambitie

We geloven dat de veranderingen in de markt blijven toenemen en dat we door onze gezamenlijke kennis en ervaring te bundelen onze leden kunnen helpen om nu en in de toekomst succesvol te zijn binnen de branche.

  • Onderscheidend: invloed

  • Bewijs: passie, structuur, creativiteit en presteren

  • Basis: kennis, ontdekken, gezamenlijk, saamhorigheid en creatief

Onze vier pijlers

Doordat NVLG-leden inzicht hebben in de maatschappelijke ontwikkelingen, trends en wijzigingen in wet en regelgeving zijn ze bewust van veranderingen in de markt. Nieuwe invalshoeken, verhalen en visie inspireren onze leden te innoveren. Dit doen we door te kijken naar andere markten, verdienmodellen en vooruitstrevende organisaties. Om in te spelen op de veranderende markt is het opzoeken, ontwikkelen en delen van kennis cruciaal.

De NVLG heeft aan de hand van deze gegevens, pijlers ontwikkeld waar verenigingsactiviteiten aangekoppeld zijn. Deze zorgen voor de toekomstbestendigheid van onze leden.

Bewustwording

We helpen onze leden graag bij de bewustwording van de veranderingen in de markt. Dit doen wij door inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in de wet- en regelgeving en trends.

Kennisontwikkeling

We ontwikkelen, halen op en delen kennis die nodig is om de huidige en veranderende markt te kunnen blijven bedienen. Ook helpen we onze leden hierbij.

Inspiratie

We willen onze leden blijven inspireren met nieuwe visie en invalshoeken. Dit doen we door onze visie op veranderingen te geven, evenals een inkijk in andere markten, organisaties en businessmodellen.

Impact maken!

We willen onze leden middelen aanreiken om op autonome basis toekomstbestendig te worden. Ook willen we ze uitnodigen om te participeren in de impact van de vereniging.

Verenigingsdocumenten

Ons bestuur

Bart Jasperse
Meiko Nederland
Voorzitter 

Harro Moens
Veld Koeltechniek
Vice-voorzitter 

Martin van Rossum
Woertman Nederland
Bestuurslid

Andre van Gog
Nu-Air
Bestuurslid

Bas van Montfoort
Electrolux Professional
Bestuurslid

Roland Moesman
Bouter B.V.
Bestuurslid

Ons secretariaat

Remi Hompe
Branchemanager
Mail mij

Jose de Wilde
Support medewerker
Mail mij

Elsa van der Zwan
Communicatiemanager
Mail mij

Marlous Verheijen
Communicatiemedewerker
Mail mij

Contact

Bezoekadres

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postadres

Postbus 190
2700 AD, Zoetermeer
NVLG@fme.nl