De Nederlandse Vereniging van Leveranciers voor Grootkeukenapparatuur

De NVLG vertegenwoordigt fabrieken, importeurs, projectbedrijven en servicebedrijven op het gebied van grootkeukenapparatuur die actief zijn op de Nederlandse markt. De NVLG heeft zich ontwikkeld tot dé gesprekspartner van de overheid en stakeholders in de markt als het gaat om grootkeukenapparatuur.

Onze visie

Onze visie wordt bepaald door wat er in de branche van Grootkeukenapparatuur omgaat. We zien dat onze leden met een veranderende markt te maken hebben: er is sprake van toenemende ketenintegratie en branchevervreemdring. Ook neemt de vraag naar duurzame oplossingen toe. Tegelijkertijd neemt het aantal monteurs af waardoor kennis verdwijnt. Dit vraagt om andere concepten, andere kennis, opleiding en financieringsoplossingen. We zien dat we onze leden hierbij kunnen helpen.

Onze overtuiging

Door inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, trends en wijzigingen in wet en regelgeving zijn NVLG leden bewust van veranderingen in de markt. Nieuwe invalshoeken, verhalen en visie inspireren onze leden te innoveren. Dit doen we door te kijken naar andere markten, verdienmodellen en vooruitstrevende organisaties. Om in te spelen op een veranderende markt is het opzoeken, ontwikkelen en delen van kennis cruciaal. De NVLG helpt haar leden hiermee.

Bewust, geïnspireerd en up-to-date qua kennis zijn onze leden autonoom in hun handelen en toekomstbestendig in bedrijfsvoering. Leden participeren actief bij de NVLG en gezamenlijk maken wij blijvende impact binnen de branche en maken wij onze leden toekomstbestendig!

De NVLG verwelkomt graag nieuwe leden die onze missie, visie en overtuiging delen.

Onze belofte & 4 pijlers

Bewustwording

We helpen onze leden graag bij de bewustwording van de veranderingen in de markt en regelgeving die in de nabije toekomst speelt. Dit doen wij door inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in de wet en regelgeving en trends.

Kennisontwikkeling

We ontwikkelen, halen op en delen kennis die nodig is om de huidige en veranderde markt te kunnen blijven bedienen. Ook helpen we onze leden hierbij.

Inspiratie

We willen onze leden blijven inspireren met nieuwe visie en invalshoeken. Dit doen we door onze visie op veranderingen te geven, evenals een inkijk in andere markten, organisaties en businessmodellen.

Impact maken!

We willen onze leden middelen aanreiken om op autonome basis toekomstbestendig te worden. Ook willen we ze uitnodigen om te participeren in de impact van de vereniging.

Ons bestuur

Bart Jasperse

Meiko Nederland
Voorzitter 

Harro Moens

Veld Koeltechniek
Vice-voorzitter 

Martin van Rossum

Woertman Nederland
Bestuurslid

Andre van Gog

Nu-Air
Bestuurslid

Bas van Montfoort

Electrolux Professional
Bestuurslid

Ons secretariaat

Remi Hompe

Branchemanager
Mail mij

Jose de Wilde

Support medewerker
Mail mij

Elsa van der Zwan

Communicatiemanager
Mail mij

Marlous Verheijen

Communicatiemedewerker
Mail mij